Natečaj / O natečaju

DOBRODELNI LITERARNI NATEČAJ V OBLAKIH DOMIŠLJIJE!

Na natečaju, razpisanem septembra 2016, so bili učenci od 4. do 9. razreda osnovne šole povabljeni h kreativnemu pisanju zgodb pod vodstvom učiteljev mentorjev. Slovenski ilustratorji so v ta namen prispevali 25 ilustracij kot osnove za nastanek zgodb.

25 najboljših del

Zmagovalci dobrodelnega literarnega natečaja V oblakih domišljije in njihovi mentorji so:

Zmagovalci natečaja

Vsem zmagovalcem in njihovim mentorjem iskreno čestitamo!

Naloga učencev je bila, da izberejo poljubno (le eno) izmed 25 predlaganih ilustracij in pod mentorstvom učitelja k njej napišejo kratek domišljijski spis oz. zgodbo.

Strokovna komisija in izbor najboljših del

K sodelovanju na natečaju se je prijavilo več kot 400 mentorjev, ki so prispevali 1250 zgodb učencev. Strokovna komisija, ki so jo sestavljali dr. Boža Krakar Vogel, dr. Peter Svetina in Andreja Ponikvar, urednica za slovenščino v Založbi Rokus Klett, pa je izmed prispelih zgodb izbrala 25 zmagovalnih – po eno k vsaki predlagani ilustraciji.

Pri izbiri zgodb se je komisija osredotočila na njihovo izvirnost, jasno povezavo med ilustracijo in besedilom ter pomensko zaokroženost. Jezikovna pravilnost ni bistveno vplivala na uvrstitev zgodbe med zmagovalne, saj bodo pred objavo v knjigi vse zgodbe lektorsko pregledane in popravljene.

25 najboljših del bo objavljenih v jubilejni knjigi V oblakih domišljije. 25 najboljših zgodb, ki bo izšla ob 25-letnici Založbe Rokus Klett, in sicer 8. decembra 2016. Celotni izkupiček od prodaje te knjige bo namenjen Kliničnemu oddelku za otroško kirurgijo in intenzivno terapijo UKC Ljubljana za nakup ultrazvočne naprave.

Spodnje ilustracije so naključno izbrani primeri izmed vseh petindvajsetih ilustracij, vključenih v natečaj.

Samo JenčičUroš Hrovat Robert ValčičLea Vučko

Kakšne zgodbe smo iskali?

Domišljija učencev ne pozna meja, zato tudi natečaj ni imel posebnih smernic. Pomembno je bilo le, da so učenci zgodbe napisali samostojno, da so se zgodbe navezovale na eno od predlaganih ilustracij in imele okvirno dolžino ene tipkane strani A4 (1500 znakov). Vsak učenec je lahko sodeloval z več zgodbami.
Nagrade za udeležence

Nagrade za učence in mentorje

Zmagovalci bodo prejeli objavo v knjigi V oblakih domišljije. 25 najboljših zgodb, tri izvode te knjige in diplome. Vsi sodelujoči mentorji bodo prejeli potrdilo o mentorstvu in drobno pozornost. Mentorji zmagovalcev natečaja bodo prejeli še knjigo V oblakih domišljije. 25 najboljših zgodb in posebno izdajo National Geographica Najlepši kraji na svetu.

Več informacij: 25zgodb@rokus-klett.si | 01/513 4673